about AYUSH [ marathi ]

आयुश विषयी काही
 हे एक सुशिक्षित आदिवासी तरूण जे आपल्या समाजाच्या उन्नतीसाठी काही करण्यास उत्सुक आहेत, अशा तरुणांनी एकत्र येऊन बनवलेले व्यासपीठ आहे.
आपले ध्येय
 आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी कार्य करणारे वैयक्तिक, समुह किवा संस्था यांना एकत्र आणून त्यांच्या मदतीने आदिवासींचा विकास करणे
 –  वेग वेगळ्या क्षेत्रातिल अनुभविंना एकत्र आणून अनुभव आणि ज्ञान वाटण्या साठी ज्ञानाचे जाळे बनविणे
 – ज्ञानाच्या जाळ्याचा उपयोग करून ग्रामीण विद्यार्थ्यांना मदत / मार्गदर्शन करणे
 – ग्रामीण विद्यार्थांना व्यवसाय आणि शिक्षणासाठी मार्गदर्शन आणि मदत करणे
 – आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग दैनंदिन आयुष्यात आणि समाजोन्नती च्या कामात करून घेन्या करिता जागरुकता करणे
शहरी आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांना सोबत आणणे आणि सध्याचे तसेच भविष्यातील स्पर्धेची ओळख करून देणे
 – आदिवासी तरुणा मध्ये आत्मविश्वास तयार करणे आणि भविष्यातील स्पर्धे साठी तयार करणे
 – पारंपारिक कला आणि संस्कृती विषयी जागरुकता करणे आणि सध्या जीवन माना नुसार पारंपारिक  कला आणि संस्कृती जोपासणे 
 – जाती भेद आणि पंथ भेद रोखणे आणि अखंड आदिवासी समाजा ची एकता टिकवणे
 – परावलंबी पण नाहीसा करून आदिवासी तरुणांना स्वालंबी बनविणे
आपली दृष्टी
आदिवासी संस्कृती जपूया
यु युवकांनो एकत्र येऊया
शक्ती एकवटून जगाशी भिडूया
आयुश  का ?
 – आपल्या समाजात अनुभवी, हुशार, होतकरू असे बरेच जन आहेत. पण त्यांच्या अनुभवाचा आणि ज्ञानाचा उपयोग आपल्या समाजातील गरजूंना करवुन घेण्या सठि
 – आपल्या समाजातील बरेच जन विविध शहरात राहतात, पण अशांचा गावा सोबत कोणताही औपचारिक संबध स्थापित करणे अथवा ग्रामीण भागातील किवां समाजातील समस्या सोडविण्यात सहभाग करुन घेणे
 – ज्या लोकांना आपल्या समाजा साठी काही करण्याची इच्छा असते. पण खास आदिवासी समाजा साठीचे स्वतंत्र आणि आजच्या काळा नुसार ध्येय आणि उद्देश असलेले योग्य व्यासपीठ म्हणुन काम करणे
 – आपल्याला स्वतः आणि दुस-या अदिवासीला यशस्वी केल्याचे व त्यासाठी प्रयत्न केल्याचे समाधान आहे
आपण कसे करणार?
 – वेग वेगळ्या लोकांना जोडणे [ मेल, ब्लोग्स, संकेतस्थळे, सामाजिक जाळे, चर्चा आणि समूह, internet, sms चा उपयोग करून]
 – वेग वेगळ्या चर्चा आणि सवांद आयोजित करणे [ अनुभवी माणसे, विद्यार्थी, व्यावसायिक, प्रतिष्ठीत इ ]
 – सामाजिक, शिक्षणिक, व्यवसाय मार्गदर्शनसांस्कृतिक आणि असे विविध कार्यक्रम भरवणे
 – ह्यामुळे  आदिवासी तरुणात आत्मविश्वास तयार होऊन आपले ध्येय पूर्ण होण्यास मदत होईल
कोण करणार?
 – संपर्कात आलेल्या विविध माणसा कडून आपल्या ध्येय पुरती साठी मार्गदर्शन आणि सहकार्य अपेक्षित आहे ज्या मुले आपण आपला समाज विकासाच्या कामांना गती देवू शकुत
 – संपर्कात आलेल्या ग्रामणी भागातील तरुणाकडून कार्याक्रम भरवणे आणि संबधित सहकार्य अपेक्षित आहे
संपर्कात या
 – जर आपणाला सोबत यावेसे  वाटत असेल तर जरूर मेल करा
 – आपले ध्येय आहे कि सगळ्या आदिवासी पर्यंत पोहोचणे, म्हणून आणखीन लोक जोडण्यास आपले सहकार्य अपेक्षित आहे
चला सोबत करूयात
 – आयुश च्या कार्यात मदत/सहकार्य करू इच्छित असणाऱ्यांचे स्वागत आहे, अधिक माहिती साठी “support us ” मध्ये आयुश च्या संकेत स्थळावर पहा
AYUSH – ensuring tribal success
Advertisement

Susari Dam | सुसरी धरण विरोधी संघर्ष समिती

सुसरी धरण विरोधी संघर्ष समिती

सुसरी नदीवर धरण होऊ देणार नाही, होवू देणार नाही

जाहीर सभा
ठिकाण कासा केंद्र दिनांक ९ ओक्ट २०११ रोजी सकाळी १० वाजता

सुसरी नदीवर नियोजित धरण प्रस्थावित आहे. या धारणा मुळे मौजे रानशेत, आवढाणी, महालक्ष्मी, धानिवरी , दहीगाव, ओसुर, असरविरा, नवनाथ आणि गनेशबाग (रानशेत) येथील आदिवासींच्या जमिनी व वनजमिनीचे सुमारे १००० हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्र पाण्याखाली येणार आहे. या धरणातील ५४ दश लक्ष घनमीटर पाणी पाईप लाईन द्वारे वसई, विरार व नवघर माणिकपूर व नालासोपाऱ्याला नेण्यात येणार आहे. या धरणाला आमचा प्रखर विरोध आहे. आजवर अप्पर वैतरणा, मध्य वैतरणा, भातसा सारख्या प्रकल्प द्वारा मुंबई ला पाणी नेण्यात येऊन ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील पाण्याची लुट करण्यात आलेली असून तेथील प्रकल्प ग्रास्तांचे पुनवर्सन झालेले नाही आणि आता मुंबई उपनगरे या भागात राहिलेल्या पाण्याची साधने हडप करू पाहत आहे. यातून आदिवासी साठी काहीही शिल्लक राहणार नाही.

म्हणूनच आतापर्यंत झाले इतके पुरे झाले, असे सरकारला ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे. या पुढे आदिवासी नियोजनहित नागरीकरणाचा बोजा सहन करणार नाही. दूरवर आदिवासी भागात धरण बांधण्या एवजी वसई तालुक्यात असलेल्या पाण्याच्या स्त्रोताचा वापर करायला हवा. सिडकोने या साठी कामन, खोळ्सा पाडा, उसगाव, सातिवली, इत्यादी जागा सुचविल्या असून या ठिकाणच्या पाण्याच्या स्त्रोताचा वापर केला गेल्यास. दर दिवशी १२४ एम एल डी एव्हडे पाणी उपलब्ध होवू शकेल असे म्हटले आहे. सुसरी धरणात मिळणाऱ्या पाण्या पेक्षा हे मिळणारे पाणी किती तरी पटीने अधिक असेल या खेरीज पाईप लाईन तसेच बांधकाम खर्चाचीही बचत होवू शकेल. मात्र ठेकेदारांच्या लॉबीला बळी पडत सरकारने या सुचणे कडे दुर्लक्ष केले आहे. आमच्या भागातील काही राजकारणी लोकांनी आदिवासी कल्याणाचा विचार करण्या एवजी या धरणाचे समर्थन करत स्वतःची तुंबडी भरण्याच्या उद्देशाने मागे लागले आहेत.

आमच्या नद्याचे पाणी आमच्या मालकीचे आहे त्याच्या वापरावर आमचा अधिकार आहे आम्हालाच जर पिण्या साठी पाणी नाही तर आम्ही येथील पाणी वसई विरार ला का पाठवावे ? आणि त्यात तर शहराच्या मागण्या रोज वाढत आहेत. तसेच शहरी भागात दर माणसी पाण्याचा वापरही जास्त केला जातो. शहराच्या नवीन वसाहतींच्या गरजा भागवण्य साठी अधिका अधिक धरणे बांधली जातील. वसई विरार मधली बिल्डर लॉबीने चालविल्या नियोजनशून्य आणि अनिर्बंधित वाढीमुळे येथे पाण्याची कमतरता भासत राहणार आहे. सूर्या प्रकल्पाचे पाणी आदिवासींची शेती फुलाविन्या साठी दिले जाणार होते परंतु ठेकेदारांनी पद्धतशीर पणे वसई विरार सारख्या योजना मधून हे पाणी अन्यत्र कसे वळवता येयील हे काम केले आहे. आदिवासी भागाचे वसाहतीकरण आणि त्यांचे पाणी इत्तर साधनांनी लुट या पुढे थांबवा असे सरकारला सांगण्यासाठी कासा येथे एकत्र जमायचे आहे.

सुसरी धरण विरोध संघर्ष समिती

अध्यक्ष : श्री नरेश हाल्या बोलाडा
उपधक्ष्य : श्री चंदू सोनू वरठा
सचिव : श्री देविदास नंदकुमार तल्हा
खजिनदार : श्री सुरेश बाबू कडू

web : http://susari-dharan.blogspot.com/

Facebok : http://facebook.com/susari.dam

VDO : http://www.youtube.com/adiyuva#p/c/3F8D2161EBDC5298/9/wTwMw2BVuxU

Photo : https://picasaweb.google.com/107070737410562446083/AYUSHAwarenessOurResourcesSusariDampProject

welcome to my website

namaskar firneds!

welcoem to my online page.
this is a place wher you can find out my few creations so you can select your choice of painting.
looking forward to have more interactions with you.

will very happy to hear your feedback on my creations & my web page.
also will be helpfull for me if you find any improvement opportunities for me to my skills.

requesting you to visit my galary for samples of warli art.

I am at new delhi, till 28th Feb 2011

Name – Craft museum
Contact person – Mr. Ganesh Vangad
Cell – 0 8796 604 647
web – http://www.ganesh.adiyuva.in/
mail – ganesh@adiyuva.in
Place – Pragati Maidan, Bhairon Road, New Delhi, India
Date – Till 28th Feb 2011
Host – http://nationalcraftsmuseum.nic.in/

About AYUSH

about us
AYUSH is self volunteer group of professionals who wants to take initiative to develop & unified our tribal community for future competitions
 
 our basic aims are
 – To bring together all individuals, groups, organizations and initiatives that believe in innovation and development of tribal’s, and to translate their energies into achievements that impact the way and quality of life and society – To connect peoples from different professions & locations with them form knowledge pool for knowledge & experience sharing

 – To guide/help rural students for their career & future with the help of knowledge pool
 – To create awareness about business opportunities & employment in rural areas
 – To connect the rural & urban peoples to update about the future trends & competitions
 – create confidence among tribal’s & make prepare for future competitions
 – create awareness about art & culture, promote to preserve art & culture with considering modern lifestyle
 – to promote strong unity under single tribal banner & remove subtribism in tribal community
 – remove the dependency & make tribal youth self dependant, confident & successful

 – To create awareness about use of latest technology in regular life & for social activates

 
our vision
A – Ambition of Growth
Y – Youth Power
U – Unity of Adivasi
S – Surety of Support
H – Helping Hand Always
 
why we are here?
 –  To utilize our peoples talented, skill & knowledge to help/guide tribal students for their bright future
 –  To connect the peoples from different locations to our community & have good communication between rural & urban peoples
 –  To act as stage for those who wants to something for our community & to translate their energy for developing our community
 –  We are enjoying Satisfaction of having tried To make a difference and the pride of being & making a successful tribal
 
how we can do ?
 –  Connecting different peoples [by internet, mail, sms, forums, etc]
 –  Communication & discussion with all connected peoples [peoples, professionals & students]
 –  Conducting different programs [career guidance, educational guidance, art seminar, cultural festival, debate, etc]
 –  These programs will create confidence among tribal’s which will help to ensure our success
 
we expect
 –  The peoples connected by internet are expected to guide & support our mission & activities
 –  The rural peoples & professionals are expected to support & arrange different programs at local level
 
connect with us
 – Our aim is to reach each & every tribal’s, we will be happy if you help us connect more peoples – To receive regular updates Join AYUSH google group, you can join group by sending name & mail id to ayush@adiyuva.in
 – If you wish To join us, please mail us your details so we will reach to you

– We will be happy to work with peoples with matching vision & mission

 
let us do it together
 –  You can support us as per your availability & interest, to know how you can support us requesting you to visit “support us” at our home page–  Expecting your valuable support to make faster our dream comes true
 
AYUSH – ensuring tribal success
www.adiyuva.in | ayush@adiyuva.in

 

Warli art brouchure

To see the warli art brochure please click here

 

http://www.scribd.com/doc/33701126/AYUSH-Warli-Art-100628

 

Warli art brouchure

To see the warli art brochure please click here

 

http://www.scribd.com/doc/33701126/AYUSH-Warli-Art-100628

 

we are the Adivasi from Thane!

 

There was a time when the Indian sub-continent was blessed with an amazing variety of natural life, made possible by diverse geographical features and climatic conditions. Innumerable early communities, which we now refer to as tribes or adivasis, lived as an integral part of Nature, harvesting its bounties. Even though each tribe had its own lifestyle, specific habitat, food habits, customs and rituals, it shared a common divinity with the others. Nature was their God, their guide, their very reason for being.

However, as we all are so acutely aware, radical change has mutated the sub-continent. The abundance of natural life has been depleted and towns, cities and metropolises have mushroomed. Even though these changes have happened, tribal communities still persist, holding on to their way of life, in settlements spanning the length and breadth of the country – sometimes living in little pockets very close to highly civilized and modern cities, sometimes far away in isolated cloisters, along the sea coast, in dense forests or snow clad mountains. They are a vital part of the country’s living heritage.

In the state of Maharashtra alone there are communities belonging to forty-seven different tribes living along the western coast of India. This accounts for 9% of the total population and ranks third with respect to the tribal population in the country. Few of the communities living here are the Malhar koli, Warlis, kokana, katkari. Although in recent years their decorative art has been celebrated and has gained wide acceptance, little is known about these self-effacing people. Now onwards these tribes will be refer by Adivasi in following paragraphs in this article

We are an indigenous tribe of people who have lived in the Thane district of Maharashtra for centuries. We are originally hunters/farmers but with deforestation and access denied to the existing forests, paddy farming is now the main stay of their existence. Even today, their entire life revolves around nature. Seasons dominate every aspect of their life with the year getting divided into various periods of rice growing. All the work is done manually with no help whatsoever of machines. The entire family, including women and young children, get engrossed in the work every day throughout the year, leaving old women at home to look after the babies.

Our community has developed an astonishing set of eco-indicators with the help of which they can predict the coming of the monsoon. Minute changes in sunrise and sunset and the cry of a particular bird, herald the onset of the rainy season – ushering in a period of plenty and cause for joy. The first rain in June announces the birth of a new cycle of life. The seeds are sown and the first seedling that sprouts is celebrated as a gift from Dharitri (mother earth) with a rite known as Koli Khaane(Kaavali). The seedling is cooked into a curry and shared by all the family members. Transplanting of seedlings takes place after this rite has been performed.

From June to September, we are busy in their fields, managing water, weeding, tightening plants that have become loose, chasing away rodents and cutting the abundance of grass and storing them for their cattle. Nature responds and by September the crops are standing tall in the fields. We then harvest the crops, but only after Saavari the field Goddess is thanked for her generosity.

After harvesting, its time to celebrate Diwali. Entire clans come together under the same roof and prepare to eat the newly harvested grain for the first time. This is accompanied by joyous dancing, singing, drinking and merry-making. More celebrations follow with the propitiation of Vaghadeva (the Tiger God), Kaansaari (the Corn Goddess) and a host of other Gods and Goddesses. The harvest is threshed and the new grain is brought home and stored in a kaanagii which is a circular rice bin.

By January, preparations are afoot for marriages in the family. All our Adivasi marriages take place in winter and involve at least three days of feasting and rituals. The whole village helps out in the preparations. Women contribute each day by helping in the collection of fuel wood, water storage and cooking. When we visited Nalshet village about this time, we met Shantaram who was even brewing liquor himself for the celebration of his son’s marriage. A talented artist, he has now become a businessman, promoting and selling his art to city dwellers with the help of well-wishers. Nevertheless, he still prefers his way of life and continues to live in the village, his family supporting him in all his endeavours.

As summer sets in, the marriage season comes to an end and Holi is celebrated. This festival marks the death of one cycle of life and we start preparing the earth for the birth of the next cycle, with the collection of dry leaves for the preparation of rab, the organic fertilizer to be spread over the land.

We Adivasi abodes, food habits and clothing point to an inherent austerity. Our homes are windowless spacious simple structures of wood, bamboo, karvi reeds, earth and cow dung with roofs of straw and dried leaves. Inside, the rooms are dark, empty and bare, except for a handful of possessions. Although we share our living spaces with our domestic animals like dogs, goats, hens and even cows cleanliness is overtly apparent. Surprisingly, there is no furniture and no storage containers like boxes, cupboards or trunks. The only food stored is the rice in the kaangiis. All the clothes that we possess hang on a rope tied across the room. But nowadays this picture change for few peoples

Our food is simple, varied and nutritious and consists of rice along with pulses like vari, udid, tur and chavli. This is accompanied by fresh and dried fish. It is only on festive days that they include the meat of a fowl or goat. Our clothing is also scanty and minimal, yet practical – allowing for free movement. Men wear a loin cloth and sometimes a thin kurta and a turban. Women wear a nine yard sari which is tightly wound around their waist and thighs. The upper part of the body is covered by a choli and a piece of cloth called the padar. Little girls wear skirts and cholis while little boys wear shorts or nothing at all. The women’s clothes are brightly coloured and on festive days they look gorgeous with their hair well oiled and decorated with flowers, intricate pins and coloured ribbons. But nowadays many people’s wears the modern dress codes

Apart from the clothes we wear, we Adivasi seem to have no material possessions. Except for a single gold bead threaded in black beads given at the time of marriage, the women have no gold or silver jewellery. Young children now go to government schools in the nearby villages, but very few of them get good chance for quality education, if any, pursue higher education. Even though there is no doctor in the village we people are relatively healthy. This is because traditional knowledge about medicinal plants is passed on down generations and is still practiced. Shantaram’s mother who should roughly be in her sixties, had taken the cattle grazing when we visited and when she made an appearance two hours later was bubbling with energy with no traces of her long outing in the hot afternoon sun. I later learnt that her mother-in-law was still very healthy and was away at the time visiting her daughter in a far away village. The women proudly explained to us that all babies in the village were born in our own homes and they had never had a case of either baby or mother suffering from any infections.

The Adivasis are well known today amongst elite circles for their unique form of decorative art. We paint life with an intricacy of detail and an amazingly beautiful way of depicting every aspect that surrounds their daily routine. Traditionally, they painted on walls during the time of celebrations or for auspicious occasions but gradually over the years the images and themes were also transferred to small curios made of bamboo, cloth, pots of mud and dried bottle gourd. One of the main themes that occur in their paintings is that of people dancing in spirals and open-ended circles. For the Adivasi, time is akin to a circle – with cycles within cycles repeating themselves endlessly. They see themselves as joyous dancers in this time frame. This cyclic nature of time is played out in all spheres of their life and can be best seen in their annual cycle of work, thanksgiving, enjoyment and work again. Their art also expresses an interesting aspect of their inherent philosophy, that of austerity. All their stories, with its various moods and nuances are expressed with just two basic colours – the brown of the earth and the white of the rice paste.

Our paintings are well known by world as “Warli painting”. Our paintings prominently depict tigers, corn fields, rats, cockroaches, horses, snakes, peacocks and other manifestations of nature. This reflects the unique relationship that we share with Nature. Personified as Hirva, Nature is seen as the provider of all our requirements and Warlis identify ourselfs with Pardhi, the hunter companion of Hirva and see ourselves as protectors of Nature. Very lees peoples aware about fact that Warli art, the tribal art is art followed & believed by all tribal’s in thane district. Named as Warli art it does not mean that is only practiced by Warli tribe

This holistic view of life is expressed through many small daily practices. Adivasi previously did not plough the land, as this would hurt Dharitri or mother earth. Till very recently, we refused to use synthetic fertilizers, even though it was highly subsidized and at times distributed free. The adivasi knew with their inherent wisdom, that this would dry up the earth. While cooking, bhakris are only slightly roasted, as over roasting and over cooking would result in the grain Goddess Kansaari’s back getting burnt. Adivasi do not milk cows, their reasoning being that the cow’s milk is for her calf. The list is long.

A story by Chandrakant, a Adivasi, brings out the relationship between his tribe and the rest of Nature. The story is that of a farmer who settled on a handsome price for his bull with a neighbouring farmer. After the deal was fixed, the seller offered a bidi to the prospective buyer. The buyer refused saying that he did not smoke. The first farmer then refused to sell his cow to the non-smoker and set out to find another buyer. The story kept repeating itself and the tired farmer kept on negotiating with buyers till he found a bidi smoker to whom he sold his bull. When asked about this strange behaviour the farmer reasoned that if a person did not stop for a smoke, the bull would never get any time to rest either. So though the price was good, he would not sell his animal to such a person.

A story told by Jivya Mashe shows their strong belief that Nature will always care for them. The crops had failed one year and some Adivasi asked a rich farmer to give them food. The rich farmer was apologetic, saying that he had just enough for his own family and he would not be able to help them. He was surprised when the Adivasi cheerfully told him not to worry as they had bearded friends in the forest, who would give them enough food. The farmer was curious to know who these bearded benefactors were. He followed the Adivasi as they moved expertly into the jungle, pulling up long hairy tubers of yam and suran from the ground. These were their bearded friends. The forest is full of friends and the Adivasi will only take as much as is essential for survival.

Between 1800 and 1947, Thane was under British rule. The Adivasi was marginalized and impoverished on many fronts. One of the most important policy decisions that affected them was that their community land was converted into ownership land, to facilitate tax collection. Business communities from Gujarat and Rajasthan quickly moved in and claimed ownership of land and the Adivasis were reduced from being the rightful owners to lowly paid labourers on their own land.

In 1807, The East India Company passed a proclamation that transferred the rights over all community forests in the country to the East India Company while in 1878, the British passed an act that made the Adivasi an illegal trespasser in his own forest. These policies changed the status of this tribal group, from a self sufficient and independent tribe, with adequate resources and unlimited wisdom, to a tribe of serfs and bonded labourers. Even today, the Adviasis continue to fight to regain access to a tiny fraction of the land that was theirs, and access to the forest that they have lived off and protected for ages.

The life-support system of the Adviasi is linked with that of the forest. The Adivasi is dependent on his forest for anna, arogya and aasra (food, wellbeing and security.) The current paradigm of development and non-inclusive forest policy has put the Adviasis through pain and alienation. The impact of continually being marginalized is best illustrated through the shift in the Adivasi-Tiger relationship. The traditional relationship of the Adivasi with the tiger is one of respect. When a Adivasi heard the roar of a tiger, he would say ‘paaona aala’ meaning ‘the guest has come’. The footprints of this visiting God in a field was celebrated by breaking a coconut and smearing the space with gulal. The presence of this footprint was welcomed as a sign of good harvest. Today, the Adviasis are being denied their rights to forest and land in the name of providing protection to the tiger and the forest. It is time that these gentle people are given back their rightful place in the forest, as ‘Jungle cha raja’ or king of the jungle. It is time Pardhi (hunter)was reunited with Hirva (nature).

The biggest cultural lost to Adivasi community is the impact of missionaries in rural area, the peoples influence by Christianity creates partitions in adivasi community. This will be great problem for adivasi community in near future. But new generation nowadays aware about the missionaries’ hidden agenda & they are openly support the pure tribal unity without any external interference.

Now days many of us are highly qualified across the professions. Many of us are staying away from hometown for their education or career. So we are following AYUSH to connect peoples across distance. AYUSH plays great role to utilize our tribal talent to guide our new generation. We have active presence on internet & got connected with different peoples. This will help us to understand each other.

All educated tribal’s should come together for our community development work, is today’s need

We hope all tribal’s will come together at common stage & ensure our tribal success!

Jai adivasi!

 

 

Warli art brochure

hi here is the warli art brochure by AYUSH team
only the real tribal artist team accessible by internet

http://www.scribd.com/doc/33701126/AYUSH-Warli-Art-100628

Links For students

AYUSH for students

Hi friends. As many times we need to guide our friends for admission career etc. so many times we need few sites to check result or admission status. To get search easily from AYUSH home page we are placing links here. So visitors of AYUSH page can reach expected site yu just one click!

For STUDENTS

Results

Maharashtra Examination results

Maharashtra Parixa parishad

Basic Education

SSC BOARD Mumbai

HSC BOARD Mumbai

Engineering Admissions

DTE

MSBTE

Medical Admissions

DMER

PHD

MMC Mumbai

Education diploma / degrees

D ed

B ed

Technical / Vocational

ITI

Agriculture

note – few more links will be updated soon

if you found important link for students you can send at ayush@adiyuva.in

 

Our peoples


We are here to unified tribal peoples. So it is important to know the different peoples. Here we will share the information about different tribes & there specialty.
Remember our aim is to unite all tribes under one single tribal banner. This collected information is from government source, reference book or personal experience. So requesting you to send related information if you have.
 We will explore the information about tribes of Maharashtra & slowly all tribes from India

Our culture & festivals


We are here to preserve our culture. As current life style & many people’s are relocated in different cities our traditional things are slowly vanishing. We will be sharing the our “paramparik chali riti” so new generation can easily understand about our culture.
Also according to current life style & to suite our young generation life style we propose few changes ensuring “to preserve our culture long life, instead vanishing it by outdated methods”. Hope this will help us to give new look & long life even in cities to our tribal culture.
As cultural activities will be differ by localities. Initially we will be share information about all localities starting from Dahanu from thane district. So requesting you to send information about cultural activities in your area. So commonly we can know tribal culture.

AYUSH on linked in

linkede in in worldwide well known network for professionals from all industries. so to reach peoples from different fields AYUSH team is created group on linked in so peoples from different professionals can be connected easily.

1.To see AYUSH profile connectiosn – click here
2. to see AYUSH group members – click here
3. To see groups manage by AYUSH – click here

you can refer your friends to join us on this network

subscribe to AYUSH mails

hi friends


thanks for showing interest in subscribing mails from AYUSH group.
the mails will be sent by google/yahoo group.
it mainly consist of
1. Educational / career / job relates information
2. exprience sharing by experts
3. News related to tribal issues
4. Tourism, Tribal cultural & art information
5 . General discussions & debates on AYUSH group
6. AYUSH activities information
7. Online updation for AYUSH activities
8. Individual opinions
9. About the peoples working for tribals
10. other related inforamtion

you  can join mail subscription by
1. send mail id & name to adiyuva@gmail.com
2. or join directly by clicking
google group
yahoo group

you can send mail to group id, it will be deliver to all members of group
your opinons are valuable to use so expecting your responce


one can use simplest way to subscribe AYUSH mails, just enter your mail id’s as per your respective service provider.

———————————–

Google Groups

Subscribe to AYUSH
Email:
Visit this group

 —————————————————–

Subscribe to adivasi_yuva_shakti
Powered by AYUSH

AYUSH powered pages

To reach many peoples & to explore different local issues AYUSH team created few web pages, which will be contineusly updated to get better results. & to handle local & tribal issues simmiller pages will be created to have detail information about art & culture etc

1. Warli Art [ www.warli.adiyuva.in ]
to explore the information about warli art [tribal art]
to explore the warli artist
2. Dahanu Darshan [ www.dahanu.adiyuva.in ]
to explore the tribal area tourist information
to generate business oportunities for tribal through tourism 
3. Dahanu’s Mahalaxmi [ www.ayi.adiyuva.in ]
to explore the information about tribals kuldaivat mahalaxmi
to explore information about local culture & festivals
4. Dahanu’s Professionals [ www.peoples.adiyuva.in ]
to share the information about professionals
to guide the students for there career by professionals
to have introductions between professionals
5. Talasari [ www.talasari.adiyuva.in ]
to conncet the poeples from talasari taluka
to explore the local issues in talasari
6. Kasa [ www.kasa.adiyuva.in ]
to connect the peoples from kasa region
to share local issues

simmiller pages on different topics will be created, we will be happy to hear feedback from you to above listed sites & even requirement for new sites

AYUSH web pages

upcoming activities

Upcoming art/cultural Programs

– Warli art seminar plan
– training for Warli art trainers
– Mahalaxmi & dahanu darshan prmotion
– Culture & cultural activitie Promotion
– reviewing cultureal activities according to present life style & publishing same

Online Updates

– dynamic AYUSH updations
– Updation of AYUSH home page
– New orkut communities to reach more peoples
– Widening the online presense [job alerts, career alerts, business alerts, educational alerts ]
– Cusomized web pages for online presense like edcuation, career, art, toursim & [matrimonial page on trial ]
– daily dynamic mail blast to atttract more concentration to AYUSH activities
– Activity sharing plans for interested members
– connecting to different groups form different localities
– creations of creative benners & mail sign for mail bast
– mail blast plans to ensure coverage of all areas

Upcoming Plans

– AYUSH career guidence program [june]
– Review AYUSH plan & srtategies
– Planning for Career Guidence
– Planning for Warli art seminar programs
– Publishing Dahanu darshan banners in Mahalaxmi yatra & important places
– Reach AYUSH to different locations
– Preparation for AYUSH as NGO registration
– Connect active memebers to support AYUSH activities in varius sectors
– Check for financial support for AYUSH activities

Upcoming education/career related programs

– Preparation of Career Guidence guide book
– Preparation of Business guidebook
– Creation of student & past student database for reference
– preparation of guidelines for Career guidence programm, so any one can conduct programs
– Career guidence Program for Students [ jun 2010]

Download & gallary

hey, here you can download music, pictures, wall papers, screen savers, ring tones, Video’s & much more.
our aims are to share & promote our culture & our social activities. this medua library is under process requesting you to help us by your valuable suggestions or contributing to library.

photo –
1. picassa
2. photobucket
3 esnip
4 flicker

Video
1. you tube
2 photobucket
3 esnip
4 slide

Music & ringtones
1. e snip

soon this library will be re arrange to easy use

AYUSH connected peoples

it is neceesary to know how many peoples connceted with us & how far we reach
so listing the numbers by which AYUSH is connected at different sites.

Our projects

as AYUSH we will be handling all issues related to tribal community. but as initiation & present strenght, capabilties of our group we are concentrating onfollowing areas. after getting expected support from peoples we will increase our work scope.

current areas –
1. educational guidence
2. conecting peoples
3. career guidence
4. sharing cultural information
5. exploring art & artist inforamtion
6. guiding for entrepreneurship
7. debate & discussions of tribal issues
8. promoting tourism in tribal area
9. awarenss about local business opportunities

future areas –
1. Regular culture festivals
2. working for quality education with all organisations
3. working together with all tribal related organisations
4. having good communitcation channel between all tribal peoples
5. unifiding common tribal culture & festivals
6. unity of all tribals under single tribal banner
7. removing dependancies
8. creating confidence in tribal youth
9. ensuring tribal sucess everywhere
10. making tribals to compete with world

these are few future areas of work. will be depend on the responce.