paalghar talukyat pur

 
पालघर तालुक्यात पूर

 
     

ठाणे जिल्ह्याच्या आदिवासी पट्ट्यातील सगळ्यांच तालुक्यांत दोन दिवस संततधार पाऊस पडत असून बहुतांश ठिकाणी पूरपरिस्थिती आहे. त्यामुळे पालघर तालुक्याचा गावांशी संपर्क तुटला असून, खवळलेल्या लाटांमुळे स्थानिकांच्या घरात पाणी भरले आहे. महसूल व पोलिस प्रशासनाने अशा दोनशेहून अधिक कुटुंबाना किनाऱ्यावरुन सुरक्षित ठिकाणी हलवले आहे.

गेल्या ३० तासांत पालघर-डहाणू-तलासरी-विक्रमगड जव्हार तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत असून सुर्या, दहेरजा, वैतरणा, दुधगंगा व तानसा नद्यांना पूर आला आहे. गेल्या २४ तासात पालघरात १५७ सेमी, डहाणूत २१८.२ सेमी व तलासरीत १५३ सेमी पावसाची नांेद झाली आहे. पालघर-मनोर मार्गावरील मासवण येथे सुर्या नदीच्या पुलावरून ८ फूट पाणी जात असून मुंबई, ठाणा, भिवंडी, नाशिककडे जाणारी वाहतूक बंद पडली आहे. बोईसर औद्योगिक क्षेत्रालगतच्या सिडको, संजय नगर, महादेव नगर, धोडीपुजा, भयापाडा, भीमनगरच्या बैठ्या वसाहतींमध्ये बरेच पाणी शिरल्याने नुकसान झाले आहे.

पालघरचे तहसिलदार दिलीप संखे व गट विकास अधिकारी राहुल धुम यांनी किनाऱ्यावरील दांडी गावातील कुटुंबाना सुरक्षित स्थळी हलविले असून आणखी ४० कुटुंबाना उद्या सकाळी हलविण्यात येेणार असल्याचे समजते.

डहाणू तालुक्यातील घोलवड, वाणगांव, डहाणूखाडी, वाढवण, चिंचणी, तारापुर, डहाणूदिवादांडी, चंदिका पूल या ठिकाणी पुलावरून पुराचे पाणी जात असल्याने वाहतूक बंद पडली आहे. तसेच, बोडीर् येथील खोताची खाडी येथे धुंडीयापाडा व तरीयापाडा येथील ५० घरात पाणी शिरल्याने १३० स्थानिकांना शारदाश्रम शाळेत तर बोरींगाव येथील मोऱ्याचा पाडा येथे २५ घरात पाणी थिरल्याने ७० स्थानिकांना जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत हलविण्यात आल्याचे घोलवड पोलिस ठाण्याचे अधिकारी सुनिल वडके यांनी सांगितले.

तलासरी तालुक्यातील समुदकिनाऱ्यावरील झाई गावालाही पावसाच्या पाण्याबरोबरच समुदाच्या लाटांनी घेरले आहे. २२, २३, व २४ जुलै या तारखांना समुदाच्या उधाणचा धोका संभवत असल्याचा इशाराही सरकारने दिला आहे.
 
 

Advertisement

About AYUSH
about us AYUSH is self volunteer group of professionals who wants to take initiative to develop & unified our tribal community for future competitions our basic aims are - To bring together all individuals, groups, organizations and initiatives that believe in innovation and development of tribal’s, and to translate their energies into achievements that impact the way and quality of life and society - To connect peoples from different professions & locations with them form knowledge pool for knowledge & experience sharing - To guide/help rural students for their career & future with the help of knowledge pool - To create awareness about business opportunities & employment in rural areas - To connect the rural & urban peoples to update about the future trends & competitions - create confidence among tribal’s & make prepare for future competitions - create awareness about art & culture, promote to preserve art & culture with considering modern lifestyle - to promote strong unity under single tribal banner & remove subtribism in tribal community - remove the dependency & make tribal youth self dependant, confident & successful - To create awareness about use of latest technology in regular life & for social activates our vision A – Ambition of Growth Y – Youth Power U – Unity of Adivasi S – Surety of Support H – Helping Hand Always why we are here? - To utilize our peoples talented, skill & knowledge to help/guide tribal students for their bright future - To connect the peoples from different locations to our community & have good communication between rural & urban peoples - To act as stage for those who wants to something for our community & to translate their energy for developing our community - We are enjoying Satisfaction of having tried To make a difference and the pride of being & making a successful tribal how we can do ? - Connecting different peoples [by internet, mail, sms, forums, etc] - Communication & discussion with all connected peoples [peoples, professionals & students] - Conducting different programs [career guidance, educational guidance, art seminar, cultural festival, debate, etc] - These programs will create confidence among tribal’s which will help to ensure our success we expect - The peoples connected by internet are expected to guide & support our mission & activities - The rural peoples & professionals are expected to support & arrange different programs at local level connect with us - Our aim is to reach each & every tribal’s, we will be happy if you help us

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: