about AYUSH [ marathi ]

आयुश विषयी काही
 हे एक सुशिक्षित आदिवासी तरूण जे आपल्या समाजाच्या उन्नतीसाठी काही करण्यास उत्सुक आहेत, अशा तरुणांनी एकत्र येऊन बनवलेले व्यासपीठ आहे.
आपले ध्येय
 आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी कार्य करणारे वैयक्तिक, समुह किवा संस्था यांना एकत्र आणून त्यांच्या मदतीने आदिवासींचा विकास करणे
 –  वेग वेगळ्या क्षेत्रातिल अनुभविंना एकत्र आणून अनुभव आणि ज्ञान वाटण्या साठी ज्ञानाचे जाळे बनविणे
 – ज्ञानाच्या जाळ्याचा उपयोग करून ग्रामीण विद्यार्थ्यांना मदत / मार्गदर्शन करणे
 – ग्रामीण विद्यार्थांना व्यवसाय आणि शिक्षणासाठी मार्गदर्शन आणि मदत करणे
 – आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग दैनंदिन आयुष्यात आणि समाजोन्नती च्या कामात करून घेन्या करिता जागरुकता करणे
शहरी आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांना सोबत आणणे आणि सध्याचे तसेच भविष्यातील स्पर्धेची ओळख करून देणे
 – आदिवासी तरुणा मध्ये आत्मविश्वास तयार करणे आणि भविष्यातील स्पर्धे साठी तयार करणे
 – पारंपारिक कला आणि संस्कृती विषयी जागरुकता करणे आणि सध्या जीवन माना नुसार पारंपारिक  कला आणि संस्कृती जोपासणे 
 – जाती भेद आणि पंथ भेद रोखणे आणि अखंड आदिवासी समाजा ची एकता टिकवणे
 – परावलंबी पण नाहीसा करून आदिवासी तरुणांना स्वालंबी बनविणे
आपली दृष्टी
आदिवासी संस्कृती जपूया
यु युवकांनो एकत्र येऊया
शक्ती एकवटून जगाशी भिडूया
आयुश  का ?
 – आपल्या समाजात अनुभवी, हुशार, होतकरू असे बरेच जन आहेत. पण त्यांच्या अनुभवाचा आणि ज्ञानाचा उपयोग आपल्या समाजातील गरजूंना करवुन घेण्या सठि
 – आपल्या समाजातील बरेच जन विविध शहरात राहतात, पण अशांचा गावा सोबत कोणताही औपचारिक संबध स्थापित करणे अथवा ग्रामीण भागातील किवां समाजातील समस्या सोडविण्यात सहभाग करुन घेणे
 – ज्या लोकांना आपल्या समाजा साठी काही करण्याची इच्छा असते. पण खास आदिवासी समाजा साठीचे स्वतंत्र आणि आजच्या काळा नुसार ध्येय आणि उद्देश असलेले योग्य व्यासपीठ म्हणुन काम करणे
 – आपल्याला स्वतः आणि दुस-या अदिवासीला यशस्वी केल्याचे व त्यासाठी प्रयत्न केल्याचे समाधान आहे
आपण कसे करणार?
 – वेग वेगळ्या लोकांना जोडणे [ मेल, ब्लोग्स, संकेतस्थळे, सामाजिक जाळे, चर्चा आणि समूह, internet, sms चा उपयोग करून]
 – वेग वेगळ्या चर्चा आणि सवांद आयोजित करणे [ अनुभवी माणसे, विद्यार्थी, व्यावसायिक, प्रतिष्ठीत इ ]
 – सामाजिक, शिक्षणिक, व्यवसाय मार्गदर्शनसांस्कृतिक आणि असे विविध कार्यक्रम भरवणे
 – ह्यामुळे  आदिवासी तरुणात आत्मविश्वास तयार होऊन आपले ध्येय पूर्ण होण्यास मदत होईल
कोण करणार?
 – संपर्कात आलेल्या विविध माणसा कडून आपल्या ध्येय पुरती साठी मार्गदर्शन आणि सहकार्य अपेक्षित आहे ज्या मुले आपण आपला समाज विकासाच्या कामांना गती देवू शकुत
 – संपर्कात आलेल्या ग्रामणी भागातील तरुणाकडून कार्याक्रम भरवणे आणि संबधित सहकार्य अपेक्षित आहे
संपर्कात या
 – जर आपणाला सोबत यावेसे  वाटत असेल तर जरूर मेल करा
 – आपले ध्येय आहे कि सगळ्या आदिवासी पर्यंत पोहोचणे, म्हणून आणखीन लोक जोडण्यास आपले सहकार्य अपेक्षित आहे
चला सोबत करूयात
 – आयुश च्या कार्यात मदत/सहकार्य करू इच्छित असणाऱ्यांचे स्वागत आहे, अधिक माहिती साठी “support us ” मध्ये आयुश च्या संकेत स्थळावर पहा
AYUSH – ensuring tribal success

About AYUSH


 

about us
AYUSH is self volunteer group of professionals who wants to take initiative to develop & unified our tribal community for future competitions
 our basic aims are
 – To bring together all individuals, groups, organizations and initiatives that believe in innovation and development of tribal’s, and to translate their energies into achievements that impact the way and quality of life and society
 – To connect peoples from different professions & create knowledge pool for knowledge & experience sharing
 – To guide/help rural students for their career & future with the help of knowledge pool
 – To create awareness about business opportunities & employment
 – To connect the rural & urban peoples to update about the future trends & competitions
 – create confidence among tribal’s & make prepare for future competitions
 – create awareness about art & culture, promote to preserve art & culture with considering modern lifestyle
 – remove the subtribism in tribal community & to promote strong unity under single tribal banner
 – remove the dependency & make tribal youth self dependant, confident & sucessfull
 – To create awareness about use of latest technology in regular life & for social activates
our vision
A – Ambition of Growth
Y – Youth Power
U – Unity of Adivasi
S – Surety of Support
H – Helping Hand Always
why we are here?
 –  To utilise our peoples talented, skill & knowledge to help/guide our students fo there bright future
 –  To connect the peoples from different locations to our community & have good communication between rurals & urbans
 –  To act as stage for those who wants to something for our community & translate their energy for developing our community
 –  We are enjoying Satisfaction of having tried To make a difference and the pride of being & making a successful tribal
how we can do ?
 –  By connecting different peoples [by internet, mail, sms, forums, etc]
 –  By Communication & discussion with all connected peoples [peoples, professionals & students]
 –  By conducting different programs [career guidance, educational guidance, art seminar, cultural festival, debate, etc]
 –  These programs will create confidence among tribal’s which will help to ensure our success
we expect
 –  The peoples connected by internet are expected to guide & support our mission & activities
 –  The rural peoples & professionals are expected to support & arrange different programs at local level
connect with us
 – Our aim is to reach each & every tribal’s, we will be happy if you help us connect more peoples 
– To receive regular updates Join AYUSH google group, you can join group by sending name & mail id to ayush@adiyuva.in
 – If you wish To join us, please mail us your details so we will reach to you
let us do it together
 –  You can support us as per your availability & interest, to know how you can support us requesting you to visit “support us” at our home page
– Expecting your valuable support to make faster our dream comes true
AYUSH – ensuring tribal success

background of AYUSH

AYUSH group is nothing but stage for helping tribals for there future & form by tribal professionals on principle of  “contribute back to community” as our tribal community really needs our talent & knowledge to guide our rual students.

basic concept of AYUSH group was initiated at one of Mumbai hostel in 2003 to guide rural students for there admission related issues, slowly with discussing with different peoples & considering priorities for educated tribals & tribal community, we decided to form  AYUSH group. step by stepconnecting different peoples we increase our scope & formally created group AYUSH. we started online activities from 2006. we want to reach each & every home of tribal so we are contineously in the process of reaching to many tribals

concept is to do something for our community with our regular career. so we desgin our activities & programs in such way that any one from any location can be participate in AYUSH activities. we expect peoples will there free available time for our community without affecting there individual career.

today we can see the responce of peoples for AYSUH. definately tommorow is ours so our dreams will come true

AYUSH team

Vision & Mission of AYUSH

our vision




———————————-


A – Ambition of Growth


Y – Youth Power


U – Unity of Adivasi


S – Surety of Support


H – Helping Hand Always


*******************************************


 आ – आदिवासी संस्कृती जपूया




यु – युवकांनो एकत्र येऊया


श – शक्ती एकवटून जगाशी भिडूया

Why AYUSH?


[it is really important to know why AYSUH group is, & as there are plenty of organizations working for our tribal community from decades, then what is aim to start AYUSH differently? ]
As well educated tribal, considering our community conditions in rural areas specially young generation which really innocent & far away from modern life & competitions. There are lot of talented students are lacking behind just due to lack guidance or financial conditions. It is important to help them for future competitions.
So we search for organization / group which
         gives priorities for tribal issues according to today’s life style
         take cares about career of tribal youth
         really cares about quality education for tribal’s
         take cares of educational / admission assistance for tribal students
         cares to promote & preserve tribal art & culture
         really cares about tribal unity
         fully operated by tribal’s & fully dedicate to tribal community
         works for tribal community without any political agenda
& we searched for years & years ….. & finally we thought to start slowly  these activities by ourselves fully owned by Tribal’s. & so born AYUSH
We know it will take long time to get what we expect for our community. But we are started towards working it & we believe like you there are many people’s willing to join our group which will be results in faster our dreams will come true.






it is important to know why we are here.


1. we are here to act as common platform for all tribal organisations
2. we are here to have fully own by tribal organisation for tribals
3. we are here to use avaible talent for making future of needy students
4. we here to unified all tribals under one banner
5. we are not related to any poltical organisation or movement
6. to ensure tribal sucess at all stages

Future Plans

our future plans


1. Co-working with different organisions for tribals
2. Act as common platform for all tribal organisations
3. Strong unity among tribal community
4. Assignig Cleare aims & targate for developing tribal community to tribal leaders
5. Make confident tribal youth


& few more will be added to ensure our sucess for tribal community

about AYUSH group

few rules to join AYUSH

few things to be read before thinking to join AYUSH group. which will be make you cleare about AYUSH


we expect you are agree with following things
1. With AYUSH Our mission & vision
2. Not to make use of AYUSH group for your personal benifit
3. All members are expected to come together without any poltical agenda
4. AYUSH group work scope will be limited to tribals only [ as there are lot of peoples are for each community & no one fully dedicated for tribal community]
5. You should support/help/guidenc for AYUSH activities whenever possible


we assume that all members on AYUSH group are agree with these conditions

About AYUSH group

# This is self volunteer group for all educated tribals who wants to take effort to develope our community for future competetions
# Main aims of our group are
– Connect the tribal professionals from different professions & locations
– Create knowledge pool with the help of connected peopels to help/guide rural students
– To bring together all individuals, groups, organizations and initiatives that believe in innovation and development of tribals, and To translate their energies into achievements that impact the way and quality of life and society
– Share knowledge & experience to students & new commers in profession
– Guide/help rural students for there career & education
– Keep update about future trends & competetions in career to rural students
– Make aware rural students for latest teachnology & life style
– Create awareness about business opportunies & employement
– Create awareness about culture & art among tribal youth
– Remove the dependabilty & Create confidence in tribal youth
– Unified Tribal youth
# We are not related to any political or social organisation
# We are sucessfull at our own life & career, but intereted to help our tribal youth for there career
# We are enjoying Satisfaction of having tried To make a difference and the pride of being & making a successfull tribal.
# We are here to connect tribals with using latest technology
# Presently Our base of operations is at Thane rural Area [ Dahanu, Talasari, Javhar, Palghar, Mokhada, Vikramgadh, Vasai, Wada], if we recieve postive responce form other area we will happy to work through out India
# We will be happy to connect more peoples through you


AYUSH team
ayush@adiyuva.in
http://www.adiyuva.in/


————————————————————


आयुष
० हे एक सुशिक्षित आदिवासी तरूण जे आपल्या समाजा च्या उन्नति साठि काहि करण्यास उत्सुक आहेत, अशाणि एकत्र येउन बनवलेले व्यासपिठ आहे.
० आपले ध्येय –
– विविध क्षेत्रातिल आणि विविध ठिकाणाहुन सुशिक्षित आदिवसी ना एकत्र आणने
– माहिति आणि द्न्यानाचे जाळे तयार करून ग्रामिण विद्यर्थ्याना मदत आणि मार्गदर्शन करणे
– आदिवासी समाजा च्या उन्नति साठि कार्य करणारे वयक्तिक, समुह किवा सन्स्था याना एकत्र आणुन त्या उर्जेचा उपयोग आदिवासी विकासा साठि करने
– विद्यार्थ्या सोबत अनुभवान्चि देवान घेवाण करणे
– ग्रामिण विद्यार्थ्याना व्यावसाय आणि शिक्षणा साठि मार्गदर्शन आणि मदत करणे
– भविष्यातिल व्यवसाय/शिक्षणा मधिल स्पर्धेची ओळख करुन देणे
– ग्रामिण विद्यार्थ्याना आधुनिक तन्त्रद्न्यान आणि अधुनिकिकरण यान्चि ओळख करुण देने
– व्यावसायाच्या सन्धि आणि रोजगार या विषयी मार्गदर्शन करने
– सन्स्क्रुति आणि परपारिक कला या विषयी जागरुकता तयार करणे
– आदिवासी तरुणा मधे आत्मविश्वास जागवुन आत्मनिर्भर बणविने
– आदिवासी तरुणा मधे एकता तयार करणे
० आपण कोणत्याहि राजकिय आणि सामाजिक सन्स्थेशी सलग्न नाहित
० आपण आपल्या वैक्तिक आणि व्यवसायिक पातळिवर यशस्वी आहोत, आणि आदिवासी तरुणाना मदत करन्यास उत्सुक आहोत
० आपण स्वतहः आणि दुसर्या अदिवासी ला पण यशस्वि केल्याचे व ते करण्या साठिचे प्रयत्न केल्याचे समाधान आहे
० आपण येथे आधुनिक तन्त्रद्न्यानचा उपयोग करुन आदिवसीना जोडतो आहोत
० आपण सध्या ठाणे ग्रामिण [ डहाणु, तलासरी, जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, पालघर, वाडा, वसइ] वर लक्ष केन्द्रित करतो आहोत. पण जर इत्तर ठिकाणाहुन प्रतिसाद मिळल्यास भारत भर कार्य करण्यास उत्सुक आहोत.
० आपणा कडून आण्खिन आदिवासी तरुणाना जोडन्यास आम्हि उत्सुक आहोत.




-आयुश
ayush@adiyuva.in
http://www.adiyuva.in/